Nästa Föregående Innehållsförteckning

Svenska grenen av Translation Project

Göran Uddeborg, goeran@uddeborg.se

$Id: dok.sgml,v 2.46 2014-09-09 21:42:57+02 göran Exp $
Detta är en kort presentation av den svenska gruppen inom Translation Project för översättning av meddelandesträngar i programpaket, framför allt GNU-program. Här finns också en del referensmaterial som kan vara användbart vid översättningar. Detta dokument är genererat från ett original i formatet SGML linuxdoc, och finns tillgängligt som ftp://ftp.tp-sv.se/pub/gnu-sv/dok.sgml.

1. Inledning

2. Medlemskap och sändlista

3. Organisation

4. Uppgifter

5. Textdomäner

6. Stil och policy i översättningar


Nästa Föregående Innehållsförteckning